Home Eri Inside and Utside

Eri Inside and Utside

ናብ ሬዲዮ ንሰላም ኣብዚ ጠውቑ – Click here to Enter

ደርፊ ቅዋም፡ ብቢንያም ገ/እየሱስ


እዚ ቅዋም ሃገረ ኤርትራ እዚ ሰረታዊ መበገሲ ቅዋም ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሃንጎፋይ ኢሉ ክቅቦሎ ኢግባእ። መበገሲ ቅዋምና ስለ ዝኾነ ኣብ መስርሕ ሕጋጋትን መሰላት ማሕበራዊ ነገራትን ክማሓየሽን ክዕረይን ክባዛሕን ክዓብን ስለ ዝካኣል ዕቢየትን ምምሕያሽን ዳሕራይ ነርክበሉ። ኩሉን ሃገራት ዓለም ኣብ መፈለምታ ቅዋመን ካብታ ናይ ኤርትራ ቅዋም ንእሽቶይ ገጻት ዘለዋ ካብኣ ዘይትዓቢ ገጻት ሒዘንየን ጀሚረኖኦ። ምስ ግዜ ኣብዚ እዋን’ዚ ቅዋመን በኣሽሓት ገጻት ዝሓዘ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ኢዩ ዘለወን። ሕጂ ኣድህቦና ናብቲ ኣረሜናዊ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ንምጉሓፉ ኣንፈትና ንጠምት። ኣብ መጻኢ ለውጢ ንፍትሒ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ቅዋም ሃገረ ኤርትራ ክሕሰበሉ ንብሎ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ምዕራፍ ተባሂሉ ሰፊሩ ዘሎ ኣባህላ ኢዩ። ቅዋማዊ ሕጊ ምዕራፍ የብሉን። ክባሃል ወይ ክግበር ዝግበኦ ንኣብነት፡- ኣክንዲ ምዕራፍ ሓደ >> ዓንቀጽ ሓደ – ሓፈሻዊ ድንጋገታት ሃገረ-ኤርትራን ክሊ ግዝኣታን ተባሂሉ ክጥቀስ ኢካኣል። ኣብትሕቲ እቲ ዓንቀጽ ዘሎ ናብ መወከሲ ጽሑፍ ዓ (ማለት ዓንቀጽ) ዓ 1.1 እዝን እዝን እዝን ወዘተ ዳበለ ናብ ዓ 1.2 – ዓ 1.3 ክሳብ ኣሃዝ ሚታዊት ዳተመዝገበ ኢቅጽል፡ ቀጺሉ ከምኡዳበለ ናብቲ ዝስዕብ ዘሎ ዓንቀጻት ናይዚ ኣብነት’ዚ ተኸቲሉ ክምደፍን ክሕሰበሉን ኮይኑ ኢስማዓና።

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ሃገርና ኤርትራ ኣምላኽ መድሕነ ኣለም የድሕና ኣብ ኢዱ የምብራ።
ያኣክል ብኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ላግጽን ንስነ ሓሳብ ማእዝን ሰብ ምቅያርን።